நீர்கசிகிற கண்கள் - Watery Eyes in Tamil

Dr. Ajay Mohan (AIIMS)MBBS

May 14, 2019

March 06, 2020

நீர்கசிகிற கண்கள்
நீர்கசிகிற கண்கள்

நீர்கசிகிற கண்கள் என்றால் என்ன?

நீர்கசிகிற கண்கள் என்பது பொதுவாக ஒரு உள்ளார்ந்த நிலையின் அறிகுறியாகும். இது கண்ணீர் அதிகமாக தயாரிக்கப்படுகையில் அல்லது ஒழுங்காக வடிகட்டப்படாத போது நிகழ்கிறது. கண்ணீர் என்பது உங்கள் கண்களில் இருந்து தூசி போன்ற அயல் பொருட்களை வெளியேற்ற மற்றும் உங்கள் கண்களை ஈரமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. எனினும், கண்களின் அதிகப்படியான மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற கண்ணீர் வடிதல் சில கண் கோளாறு அல்லது ஒவ்வாமை காரணமாக இருக்கக்கூடும். கண் என்பது உடலின் ஒரு முக்கிய மற்றும் உணர்ச்சிமிக்க பகுதியாக உள்ளது. எனவே எந்த கண் சார்ந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் மருத்துவர் ஆலோசனை பெறுவதே சிறந்ததாகும்.

நோயின் முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் யாவை?

நீர்கசிகிற கண்களுடன் தொடர்புடைய அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

நோய் தாக்குதலுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

இதற்கான மிகவும் பொதுவான காரணம் உலர் கண்கள் ஆகும். பிற காரணங்கள் பின்வருமாறு:

 • விழி வெண்படல அழற்சி.
 • நோய்த்தொற்று.
 • தடையுற்ற கண்ணீர் நரம்பிழை.
 • உட்புற அல்லது வெளிப்புறமாகத் திரும்பிய கண் இமைகள்.
 • தூசி மற்றும் பூஞ்சன ஒவ்வாமை.
 • பிரகாசமான வெளிச்சம்.
 • கண்களில் தூசி போன்ற அயல் பொருள்.
 • எரிச்சல் அல்லது காயம்.
 • உள் நோக்கிய திசையில் வளரும் கண் இமைகள்.
 • சுற்றுச்சூழலில் இரசாயனங்கள் இருத்தல்.

சிரிக்கும் போது, கொட்டாய் விடும் போது, வாந்தி எடுக்கும் போது, கண்விகாரம் போன்றவற்றால் சில நேரங்களில் அதிக அளவு நீர்க்கசிவு ஏற்படுகிறது.

இது எப்படி கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகின்றது?

நீர்கசிகிற கண்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணத்தை கண்டறிய அறிகுறி தொடர்பான கேள்விகள் கேட்டல் மற்றும்  கண் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. கண் மற்றும் சுற்றியுள்ள மென்மையான திசுக்களை சரிபார்க்க கண்களை மருத்துவர் எல்.ஈ.டி ஒளிப்பேனா கொண்டு பரிசோதனை செய்வார்.நோய் கண்டறதலை உறுதிப்படுத்த மருத்துவர் சில கண் பரிசோதனைகளை பரிந்துரைக்கக்கூடும்.

சிகிச்சையானது முற்றிலும் நீர்கசி கிற கண்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணத்தைப் பொறுத்தே அமைகிறது. நீர்கசிதல் சில கண் கோளாறுகள் காரணமாக ஏற்பட்டால், அவற்றில் பெரும்பாலானவற்றை தற்போதைய மேம்பட்ட சிகிச்சைகள் மூலம் சிகிச்சையளிக்கப்படுகின்றன. இது ஒவ்வாமை எதிர்வினையின் காரணமாக ஏற்பட்டால், ஒவ்வாமை அல்லது எரிச்சலுக்கு சிகிச்சையளித்தால் நீர்கசிகிற கண்கள் குறைந்துவிடுகிறது.

கண்களில் ஏதேனும் அயல் பொருள்  இருந்தால், கண் மருத்துவர் உதவியுடன் அது நீக்கப்படும். உலர் கண்களுக்கு லூபிரிக்கண்ட் கண் சொட்டு மருந்துகள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒரு பாக்டீரியா நோய்த் தொற்றுக்கு நுண்ணுயிர்எதிர்ப்பிகள் அடங்கிய கண் சொட்டு மருந்துகள் கொடுக்கப்படலாம். தடையுற்ற கண்ணீர் நரம்பிழை மற்றும் கண் இமைகள் சார்ந்த பிரச்சினைகள் போன்றவற்றிற்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படக்கூடும்.மேற்கோள்கள்

 1. MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Watery eyes.
 2. National Health Service [Internet]. UK; Watering eyes.
 3. Regents of the University of Michigan [Internet]; Penlight Exam.
 4. Cleveland Clinic. [Internet]. Cleveland, Ohio. Tear System.
 5. Nidirect [Internet]. Government of Northern Ireland; Watering eyes.

நீர்கசிகிற கண்கள் க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for நீர்கசிகிற கண்கள். Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.

Medicine Name

Price

₹225.0

₹75.6

Showing 1 to 0 of 2 entries