குடல் புழுக்கள் - Intestinal Worms in Tamil

Dr. Ajay Mohan (AIIMS)MBBS

December 03, 2018

March 06, 2020

குடல் புழுக்கள்
குடல் புழுக்கள்

குடல் புழுக்கள் என்றால் என்ன?

குடல் புழு நோய்த்தொற்று என்பது மிகவும் பொதுவான தொற்றுநோயாகும், இது பொதுவாக குறைந்த சமூக-பொருளாதார நிலை மற்றும் சுகாதாரமற்ற வாழ்க்கை நிலைமைகளுடன் தொடர்புடையது. இது சாட்டைப்புழுக்கள், நாடாப்புழுக்கள், கொக்கிப்புழுக்கள், நூல்புழுக்கள் மற்றும் உருண்டைப்புழுக்களில் காரணமாக ஏற்படும். இந்த ஒட்டுண்ணிகள் மனித உடலில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன, குறிப்பாக குடல் பகுதிகளில்.

நோயின் முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் யாவை?

குடல் புழு நோயின் பொதுவான தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

நோய் தாக்குதலுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

குடல் புழு நோய்த்தொற்றை ஏற்படுத்தும் ஒட்டுண்ணிகள் பல்வேறு வழிகளில் உடலில் நுழைய முடியும். நோய்த்தொற்றுக்கு ஒரு நபரை வெளிப்படுத்தும் பொதுவான காரணிகள் பின்வருமாறு:

 • மோசமான சுகாதாரம்.
 • சமைக்கப்படாத உணவுகளை உட்கொள்ளுதல்.
 • மாசுபட்ட உணவு மற்றும் தண்ணீருடன் தொடர்பு கொள்ளுதல்.
 • அசுத்தமான பகுதிகளில் வெறுங்காலில் நடப்பது.
 • மாசுபட்ட மண்ணுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல்.
 • தட்டுகள், சமையல் பாத்திரங்கள், பொம்மைகள், கழிப்பறை, படுக்கைகள் போன்ற மாசுபட்ட இடங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல்.
 • நெருங்கிய தொடர்பு மூலம் ஒரு நபரிடம் இருந்து மற்றொரு நபருக்கு நோய் பரவுதல்.

இது எப்படி கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகின்றது?

நோயறிதல் முக்கியமாக நோயாளியின் தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகளின் அடிப்படையிலும் பின்வரும் சோதனைகள் மூலமாகவும் கண்டறியப்படுகிறது:

 • மலப் பரிசோதனை மற்றும் மலம் வளர்ச்சி ஊடகம்.
 • பளிங்குத்தாள் சோதனை: இந்த பரிசோதனையில், ஒட்டுண்ணிகளின் முட்டைகளின் நுண்ணிய பரிசோதனை ஒரு நுண்ணோக்கியின் கீழ் ஆய்வு செய்யப்படும். இதற்காக மலவாயைச் சுற்றி ஒரு பளிங்குத்தாள் அலுத்து சாட்டப்படுகிறது.
 • உடல் பரிசோதனை: குழந்தையின் மலவாய், உள்ளாடை மற்றும் அரையாப்பு ஆகியவற்றை கண்காணித்தல்.

குடல் புழு நோய்த்தொற்றின் மேலாண்மை:

 • நல்ல ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்களை கடைபிடித்தல் குடல் புழு நோய்த்தொற்றை நிர்வகிப்பதில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
 • பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு கை கழுவுதல் மற்றும் மேம்பட்ட சுகாதார உத்திகளை கற்றுக்கொடுத்தல்.
 • நல்ல உடல்நலம் மற்றும் சுகாதாரம் போன்ற ஆரோக்கியமான நடத்தைகள் பற்றிய கல்வி ஆகியவை நோய் பரவுதல் மற்றும் மீள்தொற்றைக் குறைப்பதில் உதவுகிறது.
 • போதுமான சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்துதல்.
 • குடற்புழுநீக்கி மாத்திரைகள் மூலம் அவ்வப்போது குடற்புழுநீக்கம் செய்வதை ஊக்குவித்தல்.
 • பாலர் குழந்தைகளுக்கான வைட்டமின் ஏ பிற்சேர்வுகளை கொடுத்தல்.
 • குடற்புழுக்கொல்லி மருந்துகள் மூலம் சிகிச்சை அளித்தல்.மேற்கோள்கள்

 1. World Health Organization [Internet]. Geneva (SUI): World Health Organization; Intestinal worms.
 2. World Health Organization [Internet]. Geneva (SUI): World Health Organization; Intestinal worms.
 3. Rashidul Haque. Human Intestinal Parasites. J Health Popul Nutr. 2007 Dec; 25(4): 387–391. PMID: 18402180
 4. Cooper PJ. Intestinal worms and human allergy.. Parasite Immunol. 2004 Nov-Dec;26(11-12):455-67. PMID: 15771681
 5. World Health Organization [Internet]. Geneva (SUI): World Health Organization; Intestinal worms.

குடல் புழுக்கள் க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for குடல் புழுக்கள். Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.